Tonificació focalitzada a treballar principalment tronc inferior: abdominals, glutis i cames.

  • Millora del to muscular de les parts treballades.
  • Augment de la coordinació motora.

Gac

T'interessa aquesta classe?

Horaris

DILLUNS LUNES DIMARTS MARTES DIMECRES MIéRCOLES DIJOUS JUEVES DIVENDRES VIERNES DISSABTE SáBADO DIUMENGE DOMINGO
09.00 - 10.00
GAP
09.30 - 10.15
10.00 - 11.00
GAP
10.30 - 11.15
GAP
10.30 - 11.15
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
GAP
15.30 - 16.15
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
GAP
17.30 - 18.15
18.00 - 19.00
GAP
18.15 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Dilluns

Lunes

Dimarts

Martes

Dimecres

Miércoles

Dissabte

Sábado

Diumenge

Domingo

DILLUNS LUNES DIMARTS MARTES DIMECRES MIéRCOLES DIJOUS JUEVES DIVENDRES VIERNES DISSABTE SáBADO DIUMENGE DOMINGO
09.00 - 10.00
GAP
09.30 - 10.15
10.00 - 11.00
GAP
10.30 - 11.15
GAP
10.30 - 11.15
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
GAP
15.30 - 16.15
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
GAP
17.30 - 18.15
18.00 - 19.00
GAP
18.15 - 19.00
Click on the class name to get additional info

Dilluns

Lunes

Dimarts

Martes

Dimecres

Miércoles

Dissabte

Sábado

Diumenge

Domingo